Investera i framtiden  

Skydda varandra mot Coronavirus

Se våra lösningar för kassa och receptionsdiskar  

Vill ni se över er energiförbrukning, ljud- och ljusmiljö eller bara hitta rätt i fastigheten, då vill vi gärna hjälpa till! 

Några kunder som våra projektledare hittat lösningar till

 

Elektronisk

Antispionfilm

Markeringar

Vårt team
Verksamhets-områden
Succéer

Ta kontroll över din inomhusmiljö 

Hitta rätt!
Inte alltid så lätt
Hänvisnings skyltning
Besökare kanske inte vet var bilen ska parkeras, vilken byggnad, entré, uppgång som ska passeras, eller var möteslokalen är. Det skapar stress när mötestider ska passas.
 
Ett genomtänkt vägvisningssystem som tydligt vägleder besökare från tomtgräns till målet i byggnaden skapar komfort, trygghet och säkerhet för besökare, ny personal, leverantörer och säkerhetstjänst.
När vi arbetat med hänvisningskyltar tillsammans med våra kunder har vi uppmärksammat några återkommande problem. Skyltarna är ofta av skiftande modell, skiftande material och med design från olika årtionden. Det gör att man som leverantör ofta måste åka på plats två gånger för att kunna byta ut en enskild skylt, med ökade kostnader som följd. De befintliga skyltarna är ofta inte heller uppsatta efter gällande regler för att vara anpassade för syn-
skadade etc.
Vi har därför utvecklat ett koncept för att komma till rätta med dessa problem.
Först gör vi tillsammans med någon representant för förvaltningen en analys och prospektering av skyltningen i fastigheten.
Vi använder oss av utrymningskartan i denna process, platserna kartläggs och fotograferas, material i väggarna antecknas.
I steg två skickar vi ett korrektur över hur skyltarna kommer att se ut. Skyltarna är gjorda efter vägverkets riktlinjer för tydlighet. Vi skickar en offert över kostnaderna för skyltarna och montaget separerat. Vi kan ge montagekostnaden till fast pris då vi redan granskat väggmaterialet. 
Om ni väljer att gå vidare kan ni välja att göra montaget själva eller låta oss göra montaget. Vi levererar anvisningar för var skyltarna ska sitta, höjd, plats etc samt montagemallar/borrmallar.
All insamlad information sparas i vår databas, så när behovet av förändring av skyltningen kommer i samband med nya hyresgäster eller annan förändring, kan ni beställa ny skylt till exv sektion 22.
Vi vet då vilken skylt ni ska ha och skickar den med post. Kostnaden är då en bråkdel mot vad den skulle vara om vi var i behov av två platsbesök och specialbeställd skylt.