top of page

Fågelskyddsfilmer

Kort om fågelskyddsfilm

  • Minskar antalet fågelkollisioner med upp till 90 procent

  • Splitterskydd (glassplitter sitter kvar om rutan går sönder)

  • Behåller neutral färg, oavsett tid på dagen

  • Kan eftermonteras

  • Rekommenderas av fågelskyddsorganisationer

 

OPALFILM® birdsafe® erbjuder ett effektivt skydd mot att fåglar kolliderar mot transparent eller spegel glas. Skyddsfilmen är färgneutral med ett mönster i form av romber, speciellt utvecklat för att göra glaset synligt för fåglar.

Det dödas upp till en miljard fåglar av glasrutor och fasader bara i USA, varje år. Glas uppfattas inte som hinder för fåglarna och de flyger därför rakt in i glaset. Fasader och bullerskydd av glas är stora problem för fåglar. Om du märker att något av dina fönster är olycksdrabbade kan du göra fönstren synliga med

OPALFILM® birdsafe

bottom of page