top of page

Säkerhetsfilmer 

  OPALFILM                                                            

Kort om säkerhetsfilm

 • Transparent säkerhetsfilm för privat och kommersiellt bruk

 • Skyddar mot smash-and-grab attacker, kastade föremål och Molotov-cocktails

 • Skyddssklass enligt kategorin DIN EN 356 P2A

 • Tjocklek: 300 μ

 • Ger glasegenskaper som liknar laminerat säkerhetsglas

 • Kan installeras utan några strukturella förändringar

 • Skraptålig yta för lång livslängd

 • Lätt att tvätta

 

Om säkerhetsfilm

OPALFILM® AS A1 säkerhetsfilm förvandlar vanligt glas till slagtåligt säkerhetsglas. Oavsett om det gäller stenar, Molotov-cocktails eller inbrott så  stannar det splittrade glaset i ramen. Detta minimerar risken för att farliga glasskärvor flyger i luften. Filmen ökar även glasrutans uthållighet för inbrottsförsök, vilket innebär att inbrottstjuvar ofta ger upp utan att komma in.

Transparenta säkerhetsfilmer är idealiska för alla fönster som riskerar inbrott, eftersom de varken hindrar människor i byggnaden eller påverkar utsikten. Den påverkar inte heller byggnadens utseende. Filmen är utrustad med ett speciellt UV-filter, vilket gör den idealisk för butiksfönster då den utöver säkerhetsaspekterna skyddar visningsobjekten effektivt mot gulning och blekning.

Splitterskyddsfilm 

Förhindrar splitter från krossat glas att skada människor och inredning

 

Så här säger Boverkets regler

 

Säkerhetsfilm:

8:35 Glas i byggnader 

Glasytor som är oskyddade och så placerade att personer kan komma i kontakt med dem, ska utformas så att risken för personskador begränsas. Glasytor och infästningar ska tåla dynamisk påverkan av en människa.  Allmänt råd Provningsmetod för motstånd mot tung stöt och klassindelning finns i  SS-EN 12600.

 

8:352 Skydd mot fall genom glas 

Glasytor ska utformas så att risken för att falla ut genom glasytan begränsas. Allmänt råd Risk för fall kan anses föreligga då  – fallhöjden är mer än 2,0 meter till underliggande mark eller golv och – avståndet mellan glasytans underkant och golvet är mindre än 0,6 meter. Laminerat säkerhetsglas enligt avsnitt 8:353, räcke eller motsvarande kan fungera som skydd.

8:353 Skydd mot skärskador

Glasytor ska utformas så att risken för skärskador begränsas. Allmänt råd Termiskt härdat säkerhetsglas enligt SS-EN 12150-2, som klarar lägst klass 1(C)3 eller laminerat säkerhetsglas enligt SS-EN 14449 som klarar lägst klass 2(B)2 enligt SS-EN 12600 bör användas i – glasräcken, – glasytor i entréer och kommunikationsutrymmen om avståndet från glasytans underkant till golvet eller marken är mindre än 1,5 meter, – glasytor i enskilda bostadslägenheter om avståndet från glasytans underkant till golvet eller marken är mindre än 0,6 meter, – glasytor i andra utrymmen där barn kan vistas än bostäder om avståndet från glasytans underkant till golvet eller marken är mindre än 0,8 meter. Glasytor i dörrar i skolor och förskolor bör dock ha härdat eller laminerat glas om avståndet från glasytans underkant till golvet eller marken är mindre än 1,5 meter. I de fall en dörr eller ett parti glasas med små rutor kan glas som inte klassas som säkerhetsglas användas. (BFS 2014:3).

 Säkerhetsklasser                                                           

Säkerhetsklasser för fönsterglas

 • EN 12600 Personsäkerhet - motstånd mot tung stöt

 • EN 356 Vandalism och intrång - motståndskraft mot manuellt angrepp

 • EN 1063 Beskytning - motståndsförmågan

 • EN 13541 Explosion - Motstånds mot explosivt tryck 

 

Protection against bomb attacks - Engelska

bottom of page