top of page

Från säkerhetsfilm & skottsäkert glas

till områdesskydd

Inbrott, stöld & attentat

Våra fönsterskyddsfilmer kan avvärja inbrottsförsök tack vare att fönsterfilmen håller glaset på plats efter att fönstret har krossats. Kriminella får inte snabbt tillträde till lokalen för att stjäla värdeföremål. Filmens draghållfasthet gör det också mycket svårt att göra inbrott genom fönstret. Ofta händer det att fönsterfilmen försvårar inbrottsförsöket till den grad att förövarna ger upp och går vidare.

Politiska oroligheter.​

I princip inga länder, samhällen, kulturer eller fastigheter är immuna mot terroristhot eller kravaller. Av denna anledning bör fastighetsägare och förvaltare vara mer medvetna än någonsin om sitt ansvar för fastighetens boende och egendom, i synnerhet i samband med stora offentliga eller politiska evenmang samt sportevenemang. En säker miljö är i detta fall högsta prioritet. Medan ökad säkerhet inte alltid kan garantera att en byggnad inte drabbas, kan försiktighetsåtgärder som Säkerhets- och splitterskyddsfilmer minimera skadorna och de ekonomiska förlusterna. I händelse av politiska oroligheter kan installationen av Säkerhets- och splitterskyddsfilm demonstrera att fastighetsägaren har agerat ansvarsfullt och har vidtagit åtgärder för att skydda fastigheten och dess invånare.

Sprängatentat

Hur obehagligt det än låter, är sprängattentat en verklighet i vår värld. En explosion förvandlar oskyddade fönster till livsfarliga splitterprojektiler som ofta orsakar mer personskador än själva explosionen. Krossade fönster släpper dessutom in tryckvågen från explosionen vilket ger ytterligare följdskador. Våra säkerhets- och splitterskyddsfilmer har undergått stränga sprängtester enligt globala standarder och kan begränsa skadorna från sprängattentat och rädda liv

Förbättrar säkerheten och minskar risken för personskador från flygande glassplitter genom att hålla samman glaset

Förhindrar stölder genom fönsterkrossning

Förhindrar blekning av textilier och mattor genom att blockera UV-strålningen

Minskar risken för skador från flygande glassplitter

vår patenterade teknik använder många mikrolager för att ge extrem hållfasthet jämfört med standard PET-filmer

Ökar skyddet för personal, egendom och tillgångar mot stormar, sprängattentat och jordbävningar

Områdesskydd

bottom of page